این دسته از لامپ های رشد گیاه شامل طیف رویشی ، زایشی و کامل می باشد که قابلیت کنترل نیاز نوری گیاهتان را در اختیارتان میگذارند

با خرید لامپ های رشد گیاه کنترلی قابلیت کنترل رشد گیاه خود را به شکل ویژه ای در اختیار بگیرید

در حال نمایش یک نتیجه